Menawarkan pembelajaran asas - pertengahan pembangunan Laman Web menggunakan teknologi rekaan web terkini.

Menawarakan pembelajaran asas - pertengahan perisian Adobe Illustrator dalam menghasilkan rekaan logo, 2d karekter, rekaletak gambar dan rekaan grafik menarik. Pembelajaran secara 100% pratikal, sijil dan projek penilaian akhir disediakan.

Menawarakan pembelajaran asas - pertengahan Teknik jana pendapatan menggunakan Google Adsense dalam menghasilkan teknik paparan iklan yang menarik. Pembelajaran secara 100% pratikal, sijil dan projek penilaian akhir disediakan.

Menawarakan pembelajaran asas - pertengahan perisian Adobe Photoshop dalam menghasilkan suntingan gambar dan rekaan grafik menarik. Pembelajaran secara 100% pratika, sijill dan projek penilaian akhir juga disediakan.